Vi genomför omfattande betongreparationer i Dalarna

Med tiden kommer bärande betongkonstruktioner att behöva repareras så att de behåller sin höga hållfasthet och får förlängd livslängd. Då ni behöver hjälp med betongreparationer i Dalarna kan ni vända er till oss på Dala Bygg och Betongteknik som är experter på allt inom betong.

Betong är ett vanligt byggmaterial i samband med att man upprättar bärande konstruktioner som exempelvis husgrunder, bropelare och tunnlar. Materialet har flera bra egenskaper som bland annat en mycket hög hållfasthet och genom armeringen även en bra draghållfasthet, vilket gör att den lämpar sig väl att använda för bärande konstruktioner. Dock behöver betongkonstruktioner som utsätts för påfrestningar, som exempelvis betongfundament för en bro eller ett parkeringshus, repareras med jämna mellanrum. Vid en betongreparation i Dalarna förstärker man samtidigt betongfundamentet så att det får en längre livslängd. När ni behöver hjälp med betongreparationer i Dalarna kan ni kontakta oss på Dala Bygg och Betongteknik som har varit verksamma länge i branschen och som har kapacitet att åta oss både mindre och större betongreparationer. 

 

Betongreparationer i Dalarna

Även om betong har en lång livslängd och en hög hållfasthet, så att de klarar av stora påfrestningar, väder och vind, kommer betongkonstruktioner med tiden att behöva repareras. Det finns många olika metoder att använda då man ska utföra betongreparationer i Dalarna och vilken metod som passar bäst beror på flera olika faktorer. Bland annat på vilken typ av funktion som den bärande konstruktionen har, på vilket sätt den utsätts för påfrestningar och hur den är belägen. Ni kan kontakta oss för mer information eller då ni vill konsultera och erhålla rådgivning från en av våra betongkonsulter i samband med att ni behöver utföra en betongreparation.

Anlita oss för betonggjutning och betongreparationer i Dalarna

Vi på Dala Bygg och Betongteknik kan utföra betongreparationer med flera olika metoder. Vår personal och våra betongkonsulter är yrkesutbildade, certifierade och har varit verksamma i branschen under många år. Det gör att vi kan åta oss alla typer av betongreparationer i Dalarna. Vi utför betongreparationer på bärande betongkonstruktioner, broreparationer och reparationer på betonggrund. Vi kan också erbjuda er tjänster som gjutning av husgrunder vid byggnation av större fastigheter, parkeringshus, bropelare eller andra bärande betongkonstruktioner. Vi arbetar med stöd av KMA-system för högsta kvalitet och är certifierade inom vårt arbetsområde.

Vad vi kan hjälpa er med

Vi på Dala Bygg och Betongteknik kan erbjuda er professionell och kompetent personal som kan utföra alla typer av betongreparationer i Dalarna. Nedan finner ni några av de tjänster som vi kan erbjuda er.

  • Betongreparation på broar som brokanter, vägunderlag, brolager och bropelare
  • Betongreparation på kraftverk, tunnlar, kajer, vattentorn, parkeringshus och husgrunder
  • Byte av övergångskonstruktioner, kantbalkar och lagerpallar
  • Byte av tätskikt och impregnering
  • Förstärkningar av betongpelare
  • Övriga betongreparationer

Vi kan antingen åta oss totalentreprenad eller gå in som underleverantör i samband med större projekt. Vi har erfarna och skickliga projektledare, platschefer och betongkonsulter som kan bistå er i ert betongprojekt.

 

Boka ett platsbesök

Dala Bygg och Betongteknik har utbildade och erfarna betongarbetare och betongkonsulter som är specialister inom sina respektive områden. Vi innehar alla de certifieringar som krävs och använder oss också av KMA-system för vår kvalitetssäkring. Utöver betongreparationer i Dalarna kan vi också erbjuda tjänster som broreparationer, balkongbygge, mark och anläggning och betonggjutning. Vi kan också tillhandahålla med betongkonsulter, platschefer och projektledare som har en lång erfarenhet inom branschen och som har alla nödvändiga utbildningar och certifieringar inom sina arbetsområden.

 

Om ni vill få mer information om hur vi kan hjälpa er med betongreparationer i Dalarna eller med andra bygg- och mark-entreprenader är ni välkommen att kontakta oss. Ni kan också boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan komma ut till platsen och diskutera ert projekt och de önskemål ni har, utan några förpliktelser. 

Välkommen att kontakta oss på Dala Bygg & Betongteknik

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi vill gärna veta mer om ditt projekt och diskutera hur vi på Dala Bygg & Betongteknik kan bistå dig. Tveka inte att höra av dig - vi hjälper dig gladeligen!