Våra tjänster

När ni behöver utföra balkongreparationer, broreparationer eller betongreparationer i Dalarna kan ni vända er till oss som är ett professionellt företag som är specialister på betongarbeten. Vi kan åta oss både större och mindre entreprenader med stöd av organiserat arbete och gedigen yrkeskunnighet.

När ni behöver hjälp med balkongreparationer, broreparationer eller andra former av betongreparationer i Dalarna kan ni vända er till oss på Dala Bygg och Betongteknik. Vi åtar oss totalentreprenader men kan också gå in som underleverantörer vid större projekt. Vi utför underentreprenader åt flera av Sveriges största byggföretag och har också utfört ett flertal större och framgångsrika totalentreprenader runt om i Sverige. Vi utför betongtjänster åt kommuner, företag, bostadsrättsföreningar och Trafikverket. Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett möte där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa er med era projekt.

 

Anlita oss för era betongarbeten

Vi tillhandahåller ett flertal tjänster inom bygg och anläggning som exempelvis betonggjutning av husgrunder för större byggnader, parkeringshus, balkongreparationer eller andra bärande betongkonstruktioner. Vi kan också utföra avancerade betongreparationer i Dalarna som exempelvis broreparationer, reparationer av bärande betongpelare och grunder. Samtliga av våra medarbetare har utbildning, innehar yrkesbevis och certifieringar för sina respektive arbetsområden. Vi kan tillhandahålla med betongarbetare, snickare, markarbetare och konsulter som exempelvis betongkonsulter, platschefer och projektledare. Vi är bland annat certifierade för klass 1 gjutning, ISO-certifierade och använder oss av KMA-system för att kvalitetssäkra våra arbeten.

Betongreparationer i Dalarna

Betong har en lång livslängd och en hög hållfasthet och används därför som bärande konstruktion när man bygger hus, broar, parkeringshus och andra byggnader. Även om betong har en livslängd som vida överstiger 100 år så utsätts betongkonstruktioner för påfrestningar hela tiden. Broar och även parkeringshus utsätts för påfrestningar då fordon färdas på konstruktionerna. De utsätts också för vind och väder. För att betongkonstruktioner ska behålla sin höga hållfasthet krävs det att dessa underhålls löpande, exempelvis genom impregnering, tätskiktsbyte, kantbyten med mera. När skador eller sprickbildningar uppstår i betongkonstruktionen krävs det att dessa repareras så att skadorna inte förvärras så betongkonstruktionen tappar sin hållfasthet.

 

Vi utför alla typer av betongreparationer i Dalarna genom olika metoder, vilket bestäms utifrån vilken typ av betongkonstruktion som ska lagas, skadans art och konstruktionens belägenhet.

Broreparationer i Dalarna

Broar är ett exempel på betongkonstruktioner som utsätts för stora påfrestningar, framför allt på grund av den tunga trafiken som färdas på bron men också på grund av dess utsatthet för väder och vind. Det leder till att vägbanor kan spricka, skarvar fläks upp, och brokanter vittrar sönder. Vi på Dala Bygg och Betongteknik är proffs på broreparationer i Dalarna. Vi kan bland annat utföra kantlagning, förstärka och förbättra vägbanor, reparationer och förstärkning av bropelare och impregnering. Självklart använder vi tillförlitliga metoder, moderna maskiner och utför arbetet enligt branschens alla regler. Kontakta oss för att erhålla information om hur vi kan bistå er då ni behöver utföra broreparationer i Dalarna.

Balkongreparationer i Dalarna

Balkongplattor har en livslängd på cirka 50 år. Oftast brukar balkongplattor lagas allt eftersom betongen vittrar sönder. Att reparera en balkong är inget som de boende i lägenheterna själv kan göra, även om de äger bostaden. Istället är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget som ansvarar för att balkongreparationer i Dalarna utförs så att det inte inträffar olyckor. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med ert balkongreparationer i Dalarna. 

Välkommen att kontakta oss på Dala Bygg & Betongteknik

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi vill gärna veta mer om ditt projekt och diskutera hur vi på Dala Bygg & Betongteknik kan bistå dig. Tveka inte att höra av dig - vi hjälper dig gladeligen!