Säkra broreparationer i Dalarna med riktiga KMA-system

När ni behöver utföra broreparationer i Dalarna och resten av Sverige, kan ni vända er till oss som är specialister på bro- och betongarbeten. Vi utför våra tjänster med stöd av KMA-system vilket borgar för att våra arbeten sker säkert, miljövänligt och med högsta kvalitet.

I Sverige finns det massor av broar som förbinder fastland med öar men också som ger förbifartsleder mellan olika orter. Nästan alla dessa broar är konstruerade i betong, som normalt har en hög hållfasthet, bärighet och en lång livslängd. Dock så utsätts broar kontinuerligt för påfrestningar från bland annat tung trafik som använder broarna med också från väder och vind. Det gör att broar behöver besiktigas löpande så att eventuella förslitningar och skador snabbt kan upptäckas och repareras så att bron inte utgör en fara för de som använder den. Dala Bygg och Betongteknik är experter på broreparationer i Dalarna och utför arbetet med stöd av goda KMA-system. Behöver ni hjälp med betongreparationer i Dalarna eller andra betongtjänster kan ni tryggt vända er till oss som har yrkesutbildade och erfarna medarbetare med stor kunskap då det kommer till att reparera broar.

 

Broreparationer i Dalarna med KMA-system

Vi har mycket skickliga och yrkesutbildade betongarbetare som har en stor kunskap och en lång erfarenhet av broreparationer i Dalarna. Utöver att vi har alla certifieringar som krävs för att utföra avancerade betongarbeten har vi även mycket kvalificerade betongkonsulter som har en stor kunskap kring betong och betongkonstruktioners egenskaper. Det gör att vi på Dala Bygg och Betongteknik kan åta oss alla typer betongreparationer som bland annat då broar behöver repareras. Vårt arbete styrs av ett KMA-system så att arbetet utförs med högsta kvalitet men också på bästa sätt för både personal och miljön.

Vad är ett KMA-system?

Dala Bygg och Betongteknik använder sig av KMA-system vid bland annat broreparationer i Dalarna. KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är ett system som är integrerat i vårt verksamhetssystem och som följer olika ISO-standarder.

  • Kvalitet
    Vår kvalitetspolicy är att varje leverans ska leva upp till våra kunders förväntningar genom att vi utför arbetet enligt våra värderingar och mål. Det gör att alla våra leveranser sker enligt våra kunder specifikation och miljökrav, myndigheters krav, lagar och riktlinjer och våra egna krav på varje leverans. Genom kvalitetsstyrningssystem kan vi dokumentera och följa de riktlinjer som gäller för att kunna ha en god kommunikation som bidrar till ett fungerande och effektivt samarbete med våra kunder. 
  • Miljö
    Vår miljöpolicy är upprättad så att de följer de miljölagar som finns, de riktlinjer som myndigheter har och de krav som våra kunder ställer. Det innebär att vi aktivt verkar för att minska användning av giftiga och miljöfarliga produkter och använder alternativa, miljövänliga produkter då sådana finns. Att vi bidrar till att minska växthusgasutsläpp och att vår verksamhet i övrigt, från arbetsplatsen till kontoret använder miljövänliga alternativ. Vi ansvarar också för att vår personal är miljömedvetna och att vi effektiviserar våra processer för att minska transporter, energiförbrukning och andra miljöutsläpp.
  • Arbetsmiljö
    Vår arbetsmiljöpolicy utgår från att personalen är vår viktigaste resurs. En trygg, säker och god arbetsmiljö ser vi som en förutsättning för att vår personal ska kunna utföra ett bra arbete och samtidigt känna en arbetsglädje. Vi arbetar för att kunna erbjuda personalen funktionella arbetsplatser där personalen har tillgång till hjälpmedel som förenklar och effektiviserar deras arbete. Vi är också måna om att personalen löpande får kompetenshöjande utbildningar för att ha den kunskap som krävs för att klara av framtida arbetsmetoder.


Kontakta oss för information om broreparationer i Dalarna

Ni är välkommen att kontakta oss på Dala Bygg och Betongteknik då ni behöver hjälp med broreparationer eller betongreparationer i Dalarna och i övriga Sverige. Vi har yrkesutbildade och erfarna broreparatörer men också mycket duktiga betongkonsulter som övervakar våra betongreparationer. Du kan boka ett kostnadsfritt platsbesök så att vi kan inspektera ditt projekt och lämna råd kring broreparationer, utan att ni förbinder er för något.

Välkommen att kontakta oss på Dala Bygg & Betongteknik

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi vill gärna veta mer om ditt projekt och diskutera hur vi på Dala Bygg & Betongteknik kan bistå dig. Tveka inte att höra av dig - vi hjälper dig gladeligen!